Hello! We would love to get your feedback about our service.
Myterna om "lyckopiller" som alla bör veta
leva
leva
5
652

Myterna om "lyckopiller" som alla bör veta

Lyckopiller, eller antidepressiva är något som skrämmer många. Men det är varken ett lyckopiller eller beroendeframkallande.
5 / 5 1

Du blir beroende!


Nej, SSRI (selektiva serotoninåterupptagshämmare ) ger varken en lyckokick eller ett rus. Man får inte heller ett sug efter mer SSRI eller en ökad tolerans, som vid exempelvis alkoholberoende.

 

 

Tar man lyckopiller utan att vara deprimerad känner man ingenting. Man kan däremot få biverkningar om man slutar alltför snabbt med medicinen. Då kan man drabbas av yrsel och illamående. Symtomen beror dock inte på abstinens.

 

Det är ett lyckopiller


Nej, det är varken ett lyckopiller eller en universalmedicin som hjälper alla deprimerade till 100 procent. Men för många har det varit vägen från en förlamande nedstämdhet till ett drägligt liv.

 

 

Kritiker har hävdat att det inte har bättre effekt än sockerpiller, men en stor genomgång av forskningen visar att man i 91 procent av studierna såg en tydlig antidepressiv verkan. Men många får också biverkningar av medicinen, särskilt i början av behandlingen.

 

De ska bara användas en kort tid


Fel. Har man fått SSRI vid en depression ska man fortsätta behandlingen i minst sex månader efter att man känner sig återställd. Annars riskerar man ett återfall. Har man haft flera depressioner kan man få ta medicinen förebyggande under många år. Allt enligt Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för psykiatriska sjukdomar.

Related Articles